عادت ,عادت کردم......

 

 

پرم از حس خوشبختیییییی

با تو اسون میشه سختییییی

با تو اروم میشه قلبمممم

چ خوبه همدمم هستی...

دیییونممم 

دیوونتم ب خدا نمیشم از تو جدا دنیامییی

دیییونممم دیوونتم ب خدا نمیشم از تو جدا همرامییی

عادت کردم ب همین خنده ى زیباااات 

عادت کردم ب اروم بودن چشماااات

عادت کردم ای جان ای جان

.....  

منبع اصلی مطلب : این نیز بگذرد
برچسب ها : عادت ,عادت کردم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : حرف